Jag bygger ett eget kläd- och livsstilsmärke, mer info om detta kan hittas på hemsidan:www.somenid.com

eller @somenid på Instagram och Facebook.

(Namnet betyder "Som En Idé".)